ide

Vi utfører

Glidestøp av rekkverk, banketter og kantstein. Men tar på oss alle typer glidestøp, former kan tillpasses på forespørsel fra kunde.

Grusutlegging for fundament til rekkverk og banketter, og fylling bak rekkverk.

Ny Reklamefilm som viser vårt arbeid

Sterkt materiale
Moen mener glidestøp av rekkverk i betong har sine klare fordeler i effektivitet når rekkverket støpes, og at rekkverket blir ekstremt sterkt.

Glidestøp holder H2-klasse og er nesten det sterkeste man kan få av rekkverk. I tillegg er metoden meget effektiv. Man støper ca. 300 meter på ett skift med seks personer i arbeid. I tillegg kjøper vi betongen lokalt, og det er alltid hyggelig å bidra til lokale produsenter. Det går med mye betong, ca. 300 liter pr. meter. Han legger til at betong har lengre levetid enn rekkverk i stål, og at stålrekkverkene blir dyrere hvis de skal leveres i H2-standarden. Sirdal Veibetong har også skaffet nødvendige lisenser, blant annet gjennom krasjtester i Tyskland, som bevis på at rekkverkene de setter opp, tilfredsstiller Statens vegvesens krav.

brosjyre

Se Vår online Brosjyre
Klikk på bildet til høyre for å se vår brosjyre på nett.

Wirtgen
Selskapet har to Wirtgenmaskiner (SP 25) som støper rekkverk, samt en liten Gomaco CC 1200 til å støpe kantstein. I tillegg har Lyngdal Mekaniske Verksted (eid av Aker Solution) utviklet en egen «grusutlegger» som benyttes til å dosere riktig med grus før støp av bankett langs veggene i tunnel.

Wirtgen har kommet veldig langt i utviklingen av støpemaskiner. De er virkelig på hugget og har et godt apparat på salg og service i Norge. Med disse to maskinene er vi godt rustet for fremtiden, selv om vi akkurat nå har ordrereserve for å holde fire maskiner i drift. Det bygges mye vei i Norge, og ikke minst er det utrolig mye dårlig rekkverk langs norske veier. Etterslepet er stort, men det gjelder å ikke vokse for raskt også. Vi må ha kontroll på oppbyggingen av selskapet, sier Moen.

 

Les mer om oss i reportasje fra Anlegg og transport:

 pdfReportasje_Anlegg_og_Transport.pdf

 

Vår brosjyre i PDF-format
pdfsirdalveibetong.pdf7.2 MB