ide

Logg inn form

Logg inn

I menyen til venstre kan du logge inn for tilgang til redigering.

Når du er logget inn får du en tilleggsmeny til venstre. Brukermenyen. Her er det bruksanvisning, du kan endre passord og skrive nye artikler. Nye artikler kommer automatisk i toppmenyen. Kategori Meny. Ønsker du noe i venstremenyen kan du velge kategori Venstremeny.

HUSK: Det er viktig at du avslutter redigering av artikler med Lagre eller Avbryt. Ellers låser du artikkelen slik at andre ikke kan endre den.