ide

Logg inn form

Produkter

Vi produserer:

  • Step Barrier LT 100 dobbel.
  • Step Barrier LT 100 Enkel.
  • Svelvikellipse. 
  • Bankett, alle høyder og bredder, tillpasses kunden.
  • Frostsikring i tunnel, dvs bankett, rekkverk, fylling bak rekkverk og støp av lokk bak.
  • Støper ny over gammel rekkverk, der den gammle kanten kan være opp til 75 cm.
  • Kantstein, avisende 13cm, 16cm, 19 cm og ikke avisende kantstein, tilpasses forskjellige høyder.
  • Grusutlegging der vi kan ta på oss utlegging av grus i tunnel og legging av grus langs asfalt kant i dagen.

 

I galleriet under ser du skisser av våre produkter. Klikk på bildene for større versjon.

 

Sirdal Veibetong AS tilbyr flere ulike produkter som rekkverk, kantstein og banketter langs norske veier og tunneler.

De vanligste, og etter Sirdal Veibetongs egen oppskrift, er Step Barrier LT 100 dobbel og Step Barrier LT 100 enkel. Begge er 900 mm høye. Forskjellen er om støpen har lik profil på begge sider (dobbel, brukes som midtdeler på veier med mye trafikk) eller om støpen har profil bare på den ene siden (enkel, brukes på kanten av veien) og rett bakvegg.

Et annet interessant produkt er «nytt betongrekkverk over gammelt». Her kan man støpe (900 mm) over opptil 750 mm høyt eksisterende rekkverk. Løsningen innebærer mindre bruk av betong og mindre arbeid ved at man slipper å fjerne eksisterende rekkverk.

Betongrekkverk med bankett er et produkt som benyttes i tunneler. Totalt stikker hele betongkonstruksjonen, rekkverk innerst ved tunnelveggen og bankett ut mot kjørebanen, ca. halvannen meter ut.

I tillegg har selskapet flere kantsteinløsninger som vi ikke går i detalj på her.